,,Dobry start" dla uczniów Szkół dla Dorosłych

SŁUCHACZE TLO ORAZ PSZ!!!

01 sierpnia 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie zmian w programie "Dobry start".

Nowelizacja zakłada objęcie świadczeniem także uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Świadczenie z programu "Dobry start" jest przyznawane w wysokości 300 zł i przysługuje raz w roku, aż do ukończenia 20 lat. Dzieci/osoby niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia 24 lat.

Wnioski o świadczenie "Dobry start" na ten rok szkolny dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych, składane będą tylko drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w Urzędzie Gminy lub drogą pocztową).

https://bip.luzino.pl/2481.html

Przydatne linki

Profil Facebook

Facebook KCE Luzino

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Luzino

84-242 Luzino
ul. Młyńska 1

Tel.: (48) 609 772 266
e-mail: sekretariat@kceluzino.pl