Kursy I Szkolenia

Kaszubskie Centrum Edukacji "Vademecum" oferuje warsztaty psychologiczne w formie wyjazdu integracyjnego. Głównym założeniem warsztatów jest wytworzenie w zespole skłonności do tworzenia silnego, bezkonfliktowego i zgranego teamu.

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, przewidujących aktywne uczestnictwo całej grupy, które będą kierowane przez psychologa. Realizowane metody to techniki treningów psychologicznych, ukierunkowane formy burzy mózgów, praca indywidualna oraz praca w grupach, a także zadania prowadzące do wypracowania praktycznych rozwiązań. Podczas zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały do ćwiczeń. Program jest dostosowany do indywidualnych potrzeb danej grupy.

    Główne cele warsztatu integracyjnego:
  1. lepsze poznanie się uczestników;
  2. wzrost poczucia bezpieczeństwa;
  3. wykształcenie motywacji w grupie;
  4. poprawa umiejętności grupowej realizacji wspólnych celów i wartości;
  5. kształtowanie odpowiedniej atmosfery w zespole;
  6. identyfikacja z grupą;
  7. kształtowanie efektywnej komunikacji w grupie;
  8. lepsze radzenie sobie w sytuacjach stresowych.

Osoba prowadząca warsztaty: Jacek Kowalczyk

Przydatne linki

Profil Facebook

Facebook KCE Luzino

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Luzino

84-242 Luzino
ul. Młyńska 1

Tel.: (48) 609 772 266
e-mail: sekretariat@kceluzino.pl