Matura

EGZAMIN MATURALNY w maju 2018 r.:

HARMONOGRAM MATUR PISEMNYCH

Słuchacze zgłaszają się na egzamin maturalny pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu wraz z dowodem osobistym i długopisem/piórem z czarnym atramentem.

Zdający składa do 30 września 2018 r. wstępną deklarację maturalną, a do 7 lutego 2018 r. deklarację ostateczną. Jeżeli zdający nie złoży deklaracji ostatecznej, to deklaracja wstępna staje się ostateczną.

OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY

Absolwent wnosi opłatę za egzamin maturalny z każdego przedmiotu dodatkowego i obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej zdawany po raz trzeci i kolejny albo za egzamin z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłosił w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłosił w deklaracji, ale do niego nie przystąpił.

Opłata powinna być wniesiona w terminie od 1 stycznia do 7 lutego 2018 r.
Dowód wpłaty wraz z wypełnionym załącznikiem 26a należy przesłać do OKE w Gdańsku
 

Zasady i warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 reguluje procedura, którą można pobrać ze strony www.oke.gda.pl.

Więcej informacji na temat egzaminu maturalnego znajdziecie Państwo na stronie: www.oke.gda.pl

Przydatne linki

Profil Facebook

Facebook KCE Luzino

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Luzino

84-242 Luzino
ul. Młyńska 1

Tel.: (48) 609 772 266
e-mail: sekretariat@kceluzino.pl