Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Głównym celem poradni jest prowadzenie pomocy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz udzielanie dzieciom, młodzieży i dorosłym pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej.

Z usług poradni mogą korzystać:

  1. Dzieci, młodzież ich rodzice lub opiekunowie oraz dorośli (osoby niepełnoletnie zgłaszają się do Poradni z rodzicem lub opiekunem prawnym),
  2. Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści z placówek oświatowych,
  3. Przedstawiciele instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i młodzieży.

Diagnozujemy predyspozycje zawodowe - Pomagamy wybrać zawód i odpowiednią szkołę.

Projektujemy ścieżkę kształcenia uwzględniając aktualne zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy.
Udzielamy rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej wychowywaniem oraz kształceniem dzieci i młodzieży.

Zapraszamy na stronę www Poradni

Przydatne linki

Profil Facebook

Facebook KCE Luzino

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Luzino

84-242 Luzino
ul. Młyńska 1

Tel.: (48) 609 772 266
e-mail: sekretariat@kceluzino.pl