Rekrutacja

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Jesteś absolwentem gimnazjum i chcesz kontynuować swoją edukację? Dobrze trafiłeś!
Zapisz się do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zdjęcie (osoby do 25 roku życia 2 zdjęcia)
 • podanie

Kwota wpisowego 100 zł.
Czesne wynosi 130 zł /miesiąc nauki płatne w ratach miesięcznych do 10-tego każdego m-ca (przez 10 miesięcy w roku).

Nauka trwa cztery lata - 8 semestrów.
Otrzymujesz indeks i do 25 roku życia legitymację szkolną.
Po ukończeniu Szkoły możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

DLA ABSOLWENTÓW LICEUM

Jesteś absolwentem Liceum i chcesz kontynuować swoją edukację? Dobrze trafiłeś!

Szkoła Policealna w Luzinie posiada uprawnienia do kształcenia w zawodach:

 • technik administracji - 2 lata nauki (4 semestry),
 • technik BHP - 1,5 roku nauki (3 semestry),
 • technik usług pocztowych i finansowych - 1 rok nauki (2 semestry).

Słuchacze potwierdzają swoje umiejętności egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nie pobieramy za egzamin dodatkowych opłat).

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 1 zdjęcie (osoby do 25 roku życia 2 zdjęcia)
 • podanie 

Kwota wpisowego: 100 zł.
Czesne wynosi 150 zł za każdy miesiąc nauki (10 miesięcy w roku).

U nas możesz zdobyć kwalifikacje w zawodzie i zdobyć tytuł technika.
Wymagane wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana).

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY ZAWODOWEJ

Jesteś absolwentem ZSZ lub ukończyłeś pierwszą klasę szkoły ponadgimnazjalnej i chcesz kontynuować swoją edukację? Dobrze trafiłeś!

Już w dwa lata zdobędziesz wykształcenie średnie.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia ZSZ lub ukończenia pierwszej klasy ZSZ nowego typu.
 • zdjęcie (osoby do 25 roku życia 2 zdjęcia)
 • podanie 

Kwota wpisowego 100 zł.
Czesne za wynosi 160 zł płatne w miesięcznych ratach do 10-tego każdego m-ca. (przez 10 miesięcy w roku).

Promocja semestralna

Po ukończeniu Szkoły możesz przystąpić do Matury.

Przydatne linki

Profil Facebook

Facebook KCE Luzino

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Luzino

84-242 Luzino
ul. Młyńska 1

Tel.: (48) 609 772 266
e-mail: sekretariat@kceluzino.pl