Technik Administracji

Na tym kierunku uczymy między innymi posługiwania się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej oraz zapoznajemy z dokumentacją księgową. Po ukończeniu nauki absolwenci potrafią przygotowywać projekty umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych, właściwych dla danego urzędu oraz znają zasady przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykładowcy uczą jak gromadzić, przetwarzać i prezentować informacje oraz zapoznają z zasadami obiegu informacji, prowadzenia korespondencji, redagowania pism urzędowych, sporządzania sprawozdań. Przekazują również wiedzę na temat przetargów.

Szkoła Policealna posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Podejmując naukę w naszej szkole zdobędziesz nowy i atrakcyjny zawód nie rezygnując z dotychczasowej pracy i obowiązków.

Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (głownie w soboty i niedziele).

Nabór prowadzimy przez cały rok!

Przyjęcie odbywa się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Wymagane dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej,

- podanie (dostępne w sekretariacie szkoły lud do pobrania z naszej strony)

- 3 zdjęcia

- kserokopia dowodu osobistego

Przedmioty nauczania:

- podst. wiedzy o p. i p.
- prawo cywilne
- prawo administracyjne
- postępowanie administracyjne
- prawo gospodarcze
- prawo pracy i ubezp. społecznych
- gospodarka i gospodarowanie
- zarys statystyki
- rachunkowość i analiza ekonom.
- socjologia i psychologia społeczna
- język angielski
- technika biurowa
- organizacja pracy biurowej
- prawo finansów publicznych

Przydatne linki

Profil Facebook

Facebook KCE Luzino

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Luzino

84-242 Luzino
ul. Młyńska 1

Tel.: (48) 609 772 266
e-mail: sekretariat@kceluzino.pl